Qendra pėr trajnimin e mėsimdhėnėsve

Programi i Trajnimit:

Zhvillimi profesional i mësimdhënësve.

Kolegji Universitar "Universum" është licencuar dhe akredituar nga MASHT për ofrimin e programeve të zhvillimit profesional të mësimdhënësve për nivelin parashkollor, fillor, lëndor dhe menaxhimin në shkolla me vendimin numër 14/2011, dt. 19.01.2011 të KSHLM
Organizimi i këtyre trajnimeve është pjese e licencimit dhe avancimit ne karrierë te mësimdhënësve duke u bazuar ne udhëzimin administrativ numër 5/2010 date 27.04.2010 nga MASHT
Për për më shumë informata kontaktoni:

Jeton Halili
jeton.halili@universum-ks.org
Tel: 044-323-427
Koordinatori i Qendrës së Trajnimeve

Vigan Berisha
vigan.berisha@universum-ks.org
Tel: 044-662-026
Asistent

Shkarkoni programin e trajnimeve dhe aplikacionin

Niveli fillor

Aplikacioni

Aplikacionin mund ta dergoni në këtë e-mail:

jeton.halili@universum-ks.org

VIDEO
MANUALI PËR PRINDËR (.PDF)